Privatumo Sąlygos

1. Bendrosios Nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – „Sąlygos“ ) reglamentuoja pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“ , esančioje interneto adresu http://www.grkosmetika.lt (toliau www.grkosmetika.lt), tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama – Jūs) asmens duomenys.

1.2 Jūsų pateikti asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“ bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

1.3 „ www.grkosmetika.lt“  įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi elektroninėje parduotuvėje „ www.grkosmetika.lt“ ir naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, konstitucinę teisę į privatumą. www.grkosmetika.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“  registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • Apdorotume Jūsų pateiktas paieškos užklausas elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu – Paslaugų) užsakymus;
  • Išspręsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Neasmeninių duomenų tvarkymas

3.1 Ne asmeniniai  Jūsų duomenys, t.y. duomenys susiję su Jūsų elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“  įsigytomis Paslaugomis, gali būti panaudoti statistiniais tikslais. Visais atvejais toks statistinių duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. „www.grkosmetika.lt“  pasilieka teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalimis.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1 „www.grkosmetika.lt“  pasilieka teisę perduoti Jūsų asmeninius bei neasmeninius duomenis trečiosioms šalims tik remiantis šių Sąlygų 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek būtina tikslams pasiekti.

4.2 „ www.grkosmetika.lt“  neperduos Jūsų asmeninių bei neasminių duomenų trečiosioms šalims, negavę prieš tai išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis aplinkybėmis.

5. Informacija Jūsų kompiuteryje

5.1 „ www.grkosmetika.lt“ pasilieka teisę įrašyti informaciją (žinomą „cookie“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs apsilankote elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“. Įrašyta informacija palengvina Jūsų naudojimąsi elektronine parduotuve „www.grkosmetika.lt“ bei užtikrina, kad lankantis joje, Jums nereikėtų iš naujo įvesti savo duomenų. Taip pat įrašoma informacija užtikrina, kad Jusų nustatymai elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“ bus išsaugoti kito apsilankymo metu. Jūs galite šią informaciją pašalinti iš savo kompiuterio ar ją visiškai užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.

6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas

6.1 Kad „www.grkosmetika.lt“  galėtų efektyviai vykdyti Jūsų užklausas, Paslaugų užsakymus, Jūs privalote pateikti registracijos formose išsamius ir teisingus duomenis apie save ir duomenims pasikeitus privalote nedelsiant juos atnaujinti. Jeigu Jūs pateikiate melagingus, netikslius ar kitaip klaidinančius duomenis, „www.grkosmetika.lt“ pasilieka teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir pašalinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybę naudotis elektronine parduotuve „www.grkosmetika.lt“ .

7. Trečiųjų šalių tinklalapiai

7.1 „www.grkosmetika.lt“ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tinklalapius priklausiančius tretiesiems asmenims, taip pat neatsako už šių puslapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir atvejais, kai į šiuos tinklalapius Jūs patenkate per elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“  esančias nuorodas.

7.2 „www.grkosmetika.lt“ rekomenduoja išsamiai susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tiklalapio privatumo Sąlygomis.

8. Asmens duomenų saugumas

8.1 Jūsų asmens duomenų tvarkymui „www.grkosmetika.lt“ naudojasi saugiomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

9. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

9.1 Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „www.grkosmetika.lt“, susisiekite su mumis telefonu 8 (46) 493767, elektroniniu paštu info@g-r.lt  arba paštu.

9.2 Pranešimai, kurie yra susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@g-r.lt arba paštu

10. Sutikimas

10.1 PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS ELEKTRONINEI PARDUOTUVEI „WWW.GRKOSMETIKA.LT“, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI KAIP NURODYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

11. Sąlygų keitimas

11.1 „www.grkosmetika.lt“ pasilieka teisę iš dalies ar visiškai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums elektroninėje parduotuvėje „www.grkosmetika.lt“  ir (arba) Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.2 Jei Jūs naudositės elektronine parduotuve „ www.grkosmetika.lt“ po šių Sąlygų pakeitimo, tai bus laikoma, kad jūs sutinkate su Sąlygų pakitimais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šioms Sąlygoms yra  taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2 Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Ypatingi pasiūlymai

Įmonės rekvizitai

  • UAB "Gersana"
  • Įmonės kodas: 302334514
  • PVM mokėtojo kodas: LT100004727011
  • GR Grožio ir Sveikatingumo Klinika
  • S.Daukanto g. 2 / S.Šimkaus g. 23
  • Klaipėda, LT-92124

Kontaktai

Tel.: 8 46 493767
Mob.: 8 620 67701
Faks.: 8 46 493761
El.paštas: info@g-r.lt