Taisyklės ir Sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Taisyklės ir Sąlygos (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - Jūs) ir Pardavėjo (toliau – Mes)  teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el.parduotuvėje www.grkosmetika.lt (toliau – Grkosmetika.lt).

1.2  Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus reikalavimus apie tai pranešant Jums Grkosmetika.lt el.parduotuvėje, bei el.paštu.

1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metu, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

1.4 Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el.parduotuvėje Grkosmetika.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, apmokėjimo būdą ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“.

1.5 Visos sutartys, sudarytas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugomos el.parduotuvėje Grkosmetika.lt

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Jūs turite teisę pirkti prekes Grkosmetika.lt el.parduotuvėje šių Taisyklių numatyta tvarka.

2.2 Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Grkosmetika.lt, pranešdamas apie tai raštu (el.paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.3 Jūs turite teisę pasinaudoti Taisyklių 2.2 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, prekė nebuvo išpakuota arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.4 Jūs įsipareigojate priimti užsakytas prekes ir už sumokėti už jas sutartą kainą.

2.5 Jūs įsipareigojate naudodamiesi grkosmetika.lt el.parduotuve laikytis šių Taisyklių.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1 Mes įsipareigojame sudaryti tinkamas sąlygas Jums naudotis el.parduotuve Grkosmetika.lt ir jos teikiamomis paslaugomis.

3.2 Mes turime teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Jūsų galimybę naudotis el.parduotuve arba panaikinti Jūsų registraciją, jeigu bus pastebėti bandymai pakenkti Grkosmetika.lt el.parduotuvės veiklai, saugumui arba yra pažeidžiami įsipareigojimai įvardyti šiose Taisyklėse.

3.3 Mes įsipareigojame pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu.

4. Prekių užsakymas, atsiskaitymo tvarka, kainos ir terminai

4.1 Grkosmetika.lt el.parduotuvėje Jūs galite pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2 Prekių kainos yra nurodomos litais, įskaitant PVM.

4.3 Jūs galite atsiskaityti už prekes:

Bankiniu pavedimu į vieną iš Mūsų nurodytų atsiskaitomųjų sąskaitų.

4.4 Jūs įsipareigojate už prekes sumokėti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo el.parduotuvėje.

4.5 Mes užsakymą pradedame vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes.

4.6 Prekių pristatymo terminai yra pradedami skaičiuoti tik nuo suformuoto siuntinio perdavimo kurjeriui momento.

5. Prekių pristatymas

5.1 Jūs, prekių užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigojate nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2 Jūs įsipareigojate prekes priimti pats asmeniškai. Tuo atveju, kai Jūs prekių pats priimti negalite ir iš anksto užsakymo metu nenurodėte asmens, kuris priims prekes, o prekės pristatytos Jūsų nurodytu adresu, Jūs neturite teisės reikšti pretenzijų Mums dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3  Prekes Jums pristato Mūsų įgaliotas atstovas (kurjeris).

5.4 Mes pristatome prekes Jums vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, jose ir el.parduotuvėje Grkosmetika.lt nurodytais terminais. Visi pristatymo terminai yra preliminarūs ir netaikomi, jeigu Jūs užsisakėte prekes, kurių Mes šiuo metu neturime sandėlyje, bet apie tai buvote iš anksto informuotas el.parduotuvėje Grkosmetika.lt arba el.paštu, telefonu. Taip pat Jūs sutinkate, kad prekių pristatymas gali vėluoti išimtinais atvejais dėl nenumatytų, nuo Mūsų nepriklausančių priežasčių.

5.5 Vėluojant prekių pristatymui dėl nuo Mūsų nepriklausančių priežasčių, Mes įsipareigojame susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

5.6 Jūs įsipareigojate mus informuoti apie prekių pristatymo vėlavimą, kai iš anksto buvo sutarta tiksli pristatymo data.

5.7 Visais atvejais Mes neatsakome už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Mūsų nepriklausančių priežasčių.

5.8 Jūs įsipareigojate priimant užsakytą siuntinį (prekes) iš Mūsų atstovo (kurjerio), jį įdėmiai patikrinti, ar siunta nėra yra apgadinta, pažeista ar siuntoje netrūksta prekių kiekio, prekės yra tos, kurias Jūs užsakėte. Jeigu pastebėjote bent vieną iš įvardytų pažeidimų, Jūs įsipareigojate nedelsiant Mus apie tai informuoti ir turite teisę arba nepriimti siuntos iš Mūsų atstovo arba priimant siuntinį kurjerio pateikiamuose dokumentuose nurodyti pastabas, surašyti tikslius esamus pažeidimus, surašyti pažeidimų aktą.

5.9 Mes neatsakome už Jūsų patirtą žalą priimant/nepriimant siuntinio neatlikus veiksmų nurodytų šių Taisyklių 5.8 punkte.

6. Prekių kokybės garantija

6.1 Visų el.parduotuvėje Grkosmetika.lt parduodamų prekių duomenys yra nurodomi prie prekių esančiuose aprašymuose.

6.2 Mes neatsakome už tai, kad el.parduotuvėje Grkosmetika.lt nuotraukose pavaizduota prekės spalva, dydis, forma, ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, spalvos, formos, ar kitų parametrų. Visos nuotraukos yra tik dėl Jūsų patogumo ir el.parduotuvės Grkosmetika.lt reprezentavimo. Jose pateikiama informacija negali būti naudojama jokiuose galimuose nesutarimuose tarp Jūsų ir Mūsų.

6.3 Mes tam tikroms prekių rūšims suteikiame kokybės garantiją, kuri galioja tik ribotą laiką. Tikslūs terminai yra nurodyti ant prekės pakuotės.

6.4 Mums nesuteikus tam tikroms prekių rūšims kokybės garantijos, galioja garantijos, nustatytos atitinkamų teisės aktų.

6.5 Jūs visais atvejais sutinkate, kad atsisakote bet kokių pretenzijų dėl prekės kokybės, esant nurodytam ir nepasibaigusiam kokybės garantijos terminui prekių priėmimo iš kurjerio metu.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kuriuose nurodoma, kad kokybiški parfumerijos ir kosmetikos gaminiai yra nekeičiama prekė (žr. Informaciją Všį „Vartotojų teisių gynimo centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2 Jūs norėdami grąžinti prekę(-es) remiantis šių Taisyklių 7.1 punktu, privalote tai padaryti per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo Jums dienos, informuodami Mus el.parduotuvėje Grkosmetika.lt nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Taip pat privalote nurodyti grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

7.3 Jūs grąžinant prekes įsipareigojate:

 • Grąžinti prekę originalioje, nepažeistoje, tvarkingoje pakuotėje
 • Grąžinti prekę nepažeistą ir nesugadintą
 • Grąžinti nenaudotą, nepraradusią prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, lipdukai ir kt.) (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę)
 • Grąžinant prekę pateikti jos įsigijimo dokumentą
 • Grąžinti prekę tos pačios komplektacijos, kokią Jūs gavote

7.4 Mes turime teisę nepriimti Jūsų grąžinamų prekių, jei Jūs nesilaikote Taisyklių 7.3 punkte nurodytomis prekių grąžinimo nuostatomis.

7.5 Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Mes įsipareigojame priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.6 Kai Mes neturime pakeitimui tinkamų prekių, Jums bus grąžinta sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą.

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

8.1 Jūs esate visiškai atsakingas už Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jeigu Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už galimai dėl to patirtus nuostolius. Jūs atsisakote teisės reikalauti nuostolių atlyginimo dėl šios priežasties.

8.2 Jūs atsakote už veiksmus, kuriuos atlikote naudojantis el.parduotuve Grkosmetika.lt

8.3 Užsiregistravę Jūs visiškai atsakote už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuvės Grkosmetika.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, Mes šį asmenį laikysime Pirkėju.

8.4 Mes atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl Jūsų nesusipažinimo su šiomis Taisyklėmis.

8.5 Mes nesame atsakingi už informaciją esančią kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų trečiųjų asmenų tinklalapiuose, kurių nuorodos yra pateiktos Mūsų el.parduotuvėje Grkosmetika.lt. Taip pat neatsakome už šių trečiųjų asmenų vykdomą veiklą, jų nekontroliuojame, neprižiūrime ir neatstovaujame.

8.6 Mes neatsakome už patirtą žalą dėl 8.5 punkte nurodytų trečiųjų šalių.

9. Rinkodara ir informacija

9.1 Mes savo nuožiūra inicijuojame el.parduotuvės Grkosmetika.lt akcijas, įvairius pasiūlymus.

9.2 Mes turime teisę vienašališkai, be atskiro perspėjimo, keisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento. Atgalinė tvarka nėra taikoma šioms sąlygoms, tvarkai.

9.3 Mes visus pranešimus susijusius su el.parduotuvės Grkosmetika.lt veikla, pakeitimus, teikiamomis paslaugomis, naujienlaiškius ir kt. siųsime tik Jūsų registracijos formoje nurodytomis susisiekimo formomis.

9.4 Jūs visus pranešimus ir klausimus galite pateikti el.parduotuvėje Grkosmetika.lt nurodytomis susisiekimo formomis.

9.5 Mes neatsakome, jeigu Jūs negaunate siunčiamų informacinių pranešimų ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokių sutrikimų.

9.6 Jūs turite teisę atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių iš el.parduotuvės Grkosmetika.lt. Tai padaryti galite savo vartotojo nustatymuose. Atsisakius naujienlaiškių svarbūs informaciniai pranešimai susiję su el.parduotuve Grkosmetika.lt bus vis vien siunčiami Jūsų nurodytu el.paštu.

10. Sutikimas

10.1 NAUDODAMIESI GRKOSMETIKA.LT EL.PARDUOTUVE, JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖMIS IR ĮSIPAREIGOJATE JŲ LAIKYTIS BEI NEPAŽEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Ypatingi pasiūlymai

Įmonės rekvizitai

 • UAB "Gersana"
 • Įmonės kodas: 302334514
 • PVM mokėtojo kodas: LT100004727011
 • GR Grožio ir Sveikatingumo Klinika
 • S.Daukanto g. 2 / S.Šimkaus g. 23
 • Klaipėda, LT-92124

Kontaktai

Tel.: 8 46 493767
Mob.: 8 620 67701
Faks.: 8 46 493761
El.paštas: info@g-r.lt